• Domov
  • Novice
  • Ustanovna seja Komisije SOS za urbani razvoj

V Ljubljani se je 1. oktobra 2015 na ustanovni seji sestala Komisija SOS za urbani razvoj. Stara mestna in trška jedra vedno predstavljajo pomemben turistični, kulturni in pa ekonomski potencial. Kot izložba mesta so mestna središča indikator razvitosti, odraz kulture in drugih značilnosti vsakega kraja. V veliko slovenskih in evropskih krajih se je v zadnjih dvajsetih letih žal razvil negativni trend izumiranja oz. pomanjkanja sodelovanja različnih deležnikov v mestnih središčih, predvsem na račun velikih nakupovalnih centrov na obrobjih mest, ki so spremenili vsakodnevne navade občanov in občank, kot tudi ekonomske tokove v urbanih središčih. Če so mestna središča nekoč predstavljala glavnino ekonomske in družabne aktivnosti, je sedaj pogosto žalostno dejstvo, da so ta ista mestna središča sedaj postala obrobje teh aktivnosti.

Z namenom soočanja in iskanja pravih pristopov za obrat tega negativnega trenda, s sodelovanjem in povezovanjem občin ter drugih akterjev, ki že delujejo na tem področju, so se ob članicah in članih komisije ustanovne seje udeležili tudi državni sekretar Kabineta predsednika Vlade Tadej Slapnik, predstavnici MGRT Nena Dokuzov in MOP Aša Rogelj, ter predstavnici Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, gospa Vida Kožar in Polona Mežan.

Po uvodnih pozdravih so članice in člani komisije predstavili razvojne izzive svojih mest in urbanih središč ter ukrepe za oživljanje oz. sodelovanje deležnikov v starih mestnih jedrih. Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika Vlade, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, je predstavil nekaj aktivnosti, med njimi pobudo za vspostavitev turističnih kooperativ, v kateri aktivno sodeluje tudi SOS, povezovanja rokodelcev in drugih načinov povezovanja za skupne pozitivne spremembe v mestnih in trških jedrih.

Predstavnici MOP in MGRT, Aša Rogelj in Nena Dokuzov sta predstavili celostne teritorialne naložbe (CTN) in lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) ter trajnostne urbrane strategije (TUS), ki jih morajo pripraviti mestne občine. Prisotni predstavniki mestnih občin so na seji tudi predstavili stanje svojih TUS. Predstavnici PTZ-GZS sta predstavili projekt in projektno pobudo Inovativni ukrepi za oživljanje mestnih jeder.

Komisija za urbani razvoj je imenovala tudi svojo predsednico, to je Jana Tolja in MO Koper in podpredsednico, Janjo Jordan iz občine Krško.

Omenjena sta bila še dva dogodka v prihodnjem tednu, na katera se priporoča udeležba in sicer:

1. Pametna participacija za pametna mesta; v ponedeljek, 5. oktobra 2015 od 9. do 14. ure, v Ravnikarjevi dvorani MO Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

Glavni namen dogodka je predstaviti pomen, priložnosti in praktične izkušnje mest pri oblikovanju trajnostnih urbanih strategij za uspešen razvoj mest in vlogo civilne družbe v tem procesu. Z dogodkom želijo organizatorji povezati in spodbuditi sodelovanje zainteresiranih deležnikov na področju razvoja pametne participacije za pametna mesta. Več o posvetu: http://www.goforesight.eu/smart/tus/

2. Delavnica Skupaj v zeleno gospodarstvo; v sredo 7. oktobra 2015 od 10. do 13. ure, v prostorih Kreativnega centra Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana

MOP ob zaključku javne obravnave osnutka Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z akcijskim načrtom za leti 2015-2016, kot nadaljevanje posveta z dne 9.9.2015 (Poročilo o posvetu Skupaj v zeleno gospodarstvo) organizira delavnico Skupaj v zeleno gospodarstvo, s ciljem nadaljnjega razvoja dialoga in partnerstva deležnikov za zeleno rast v Sloveniji. Več o posvetu: na tej povezavi.

 

20151001_101851 20151001_101827 20151001_101756 20151001_101808

 

< Vse aktualne novice