V sredo, 28. avgusta 2019 so se v Podčetrtku sestali nove članice in člani Komisije SOS za turizem. V predstavitvah svojih pričakovanj in potreb po skupnem naslavljanju aktualnih izzivov so nanizali več tematik s katerimi se bo komisija ukvarjala v prihodnje. Med temi so eTurizem, poenostavitve postopkov prijave prireditev, kapacitete turističnih kmetij, poraba promocijske takse, turizem v povezavi  s prostorsko-okoljskimi politikami (kot je hrup, odpadki, črna gradnja,…), postajališča za avtodome, priprava razvojnih strategij in odlokov za turistično vodenje in zakonodaja. Članice in člani komisije so za predsednika ponovno imenovali Petra Misjo, župana Občine Podčetrtek, ki je komisijo vodil že v prejšnji sestavi, za podpredsednika pa Igorja Jurišiča iz MO Maribor.

Komisija za turizem podpira regionalizacijo, saj je medobčinsko sodelovanje na področju turizma že sedaj prisotno in le tako vodi do trajnostnega razvoja turističnih destinacij. Gledano z državne ravni je potreba po sodelovanju na področju regij tudi že prispevala k vzpostavitvi turističnih makrodestinacij. Kot bodoče naloge pokrajin komisija prepoznava promocijo, razvoj in usmerjanje turističnih tokov. Komisija za turizem bo spremljala nadaljnji proces ustanavljanja pokrajin in se vanj vključevala s strokovnega vidika, ko se bodo vsebine predpisov nanašale na področje turizma.

Prisotni so se seznanili tudi z namero Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za spremembo Pravilnika o določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Besedilo sprememb pravilnika o obratovalnih časih s pozivom k oddaji predlogov in pripomb je ministrstvo poslalo prav v času poteka seje in je dostopno na spletni SOS.

 

< Vse aktualne novice