• Domov
  • Novice
  • Ustanovna seja Komisije za varstvo okolja in trajnostni razvoj

V Ljubljani se je 24. septembra 2015 sestala Komisija SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj na ustanovni seji. Po uvodnem spoznavanju članic in članov komisije ter predstavnikov MOP, ki so komisiji prijazno odstopili sejno sobo, se je razprava osredotočala na hrup zvočnih naprav na prireditvah. Identificirane so tri rešitve za sporno uredbo: ukinitev uredbe s sočasno pomočjo občinam, da to področje uredijo z občinskimi odloki, prenos te pristojnosti na Upravne enote ali sprememba uredbe. Predstavnika MOP, Uroš Vajgl in Liljana Kuhelj sta se zavezala, da do konca leta 2015 pripravita izhodišča za urejanje te problematike.

Komisija je imenovala predsednika, to je župan Občine Cerknica, Marko Rupar, ob njegovi morebitni odsotnosti pa ga bo nadomeščala podpredsednica Suzana Prajnc iz MO Maribor.

V nadaljevanju so članice in člani komisije obravnavali še tri pomembne teme:

  • Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II)
  • Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) in Poplavna Direktiva (2007/60/EC)
  • Osnutek Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z Akcijskim načrtom za leti 2015-2016

P1010407 P1010408 P1010402 P1010404

< Vse aktualne novice