• Domov
  • Novice
  • Ustanovna seja Komisije za zaščito in reševanje

Komisija za reševanje, ki se je sestala v torek 8. septembra v prostorih občine Logatec, je na svoji prvi seji obravnavala Vlogo CZ pri humanitarni krizi, Stanje povračila stroškov občin iz solidarnostnega sklada v naravnih nesrečah v letu 2014, Novo verzijo pravilnika o nujni medicinski pomoči, Pripravo skupnih oziroma enotnih načrtov Zaščite in reševanja.

Seje komisije se je udeležil Darko But, direktor Uprave za zaščito in reševanje. Na seji je na kratko predstavil stanje pri pripravah na sprejem beguncev. Prisotnim je predstavil, da je vloga CZ pri sprejemu beguncev zgolj podpora Ministrstvu za notranje zadeve. Vloga občin bo v prvi vrsti pomagati URSZR pri urejanju namestitvenih centrih in pri zagotavljanju namestitev (v kolikor jih imajo občine na voljo in samo v primeru, da namestitvene kapacitete države ne bi zadostovale). Občine in njihova civilna zaščita bosta o potrebah obveščeni kot se to zgodi v primeru naravne nesreče (država – regijske izpostave – občine). Vse nastale stroške bo krila država, zato je potrebno poskrbeti za natančen prikaz nastalih stroškov.
Na sestanku je izpostavil, da si begunci ne želijo v Slovenijo, zato za sedaj velikega števila beguncev ni za pričakovat. Je pa potrebno sprejeti vse ukrepe za slučaj, da bi v Slovenijo prišlo večje število beguncev.

V nadaljevanju je izpostavil, da imajo na URSZR pripravljene pogodbe za povrnitev dokazljivih stroškov občin iz solidarnostnega sklada za naravne nesreče v letu 2014. V letu 2015 bodo občinam povrnili stroške v višini 2.600.000€, v letu 2016 pa še dodatnih 2.000.000€.

Sledila je predstavitev novega Pravilnika o nujni medicinski pomoči. V pravilniku je z vidika ZIR nujno potrebno urediti status prvih posredovalcev in mreže defibrilatorjev. URSZR vztraja, da prvi posredovalci in mreža defibrilatorjev morajo ostati v pravilniku, medtem ko mora MZ poskrbeti za širitev mreže defibrilatorjev (enak dostop za vse) kot tudi za sredstva za vzdrževanje in servisiranje aparatov. Prav tako je bilo izpostavljeno, da mora biti pred sprejemom pravilnika sistemsko rešeno obveščanje prvih posredovalcev (kdo jih bo obveščal, na kak način…).


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice