V četrtek 23. junija se je v Moravskih toplicah na svoji ustanovni seji sestal RLL Pomurje (Regional Living Lab). RLL Pomurje je bil ustanovljen v okviru projekta INTENSSS-PA v katerem kot partnerja sodelujeta tudi SOS in LEA Pomurje.

Namen in cilj RLL Pomurje je ustvariti forum lokalnih skupnosti, zasebnih podjetij in civilne javnosti (prebivalci, nevladne organizacije, društva…), s ciljem poiskati konsenz glede umestitve energetskih objektov v regijo.

Skozi izobraževanja s področja energetike in prostorskega načrtovanja ter inovativnim pristopom se bo pripravil integriran energetski koncept za Pomurje. Na podlagi energetskega koncepta, pa se bo naredil še trajnostni energetski načrt.

Glavni cilj projekta in RLL-ja je olajšati umeščanje energetskih objektov v prostor, tako s medsebojnim izobraževanjem deležnikov, kot z eksperimentalnim/inovativnim pristopom.

Prvega ustanovnega sestanka so se udeležili tako predstavniki občin, kot nevladnih organizacij, predstavniki zasebnega sektorja, predstavniki društev in regionalne razvojne agencije. Udeleženci posveta so obravnavali trenutno sestavo porabe energije v Pomurju, nakar so skupaj razpravljali o začetku priprave Akcijskega načrta za trajnostno energijo Pomurja. V razpravi je bila izpostavljena želja po izrabi hidroenergije (male hidroelektrarne) in večja izraba sončne energije. Prav tako je bilo izpostavljeno področje energetske sanacije objektov, tako javnih kot zasebnih in možnosti za njihovo financiranje.

< Vse aktualne novice