• Domov
  • Novice
  • Uvodni sestanek o izhodiščih strategije lokalne samouprave

Danes, 13.3.2015 je potekal uvodni sestanek z Ministrstvom za javno upravo o izhodiščih za pripravo strategije lokalne samouprave. Vsebinski okvir Strategije bodo štiri zaokrožena vsebinska področja, in sicer pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, financiranja, organov in njihovih medsebojnih razmerij in teritorialne organizacije. Pri tem bo upoštevana soodvisnost in povezanost omenjenih vsebinskih področij.

Že uvodoma so predstavniki SOS poudarili, da je skupnost vseskozi vztrajala, da je skrajni čas za pripravo korenite analize lokalne samouprave in na osnovi tega strategija. Dejstvo je, da se je v zadnjih nekaj letih s parcialnimi rešitvami posegalo v sistemsko delovanje občin, organiziranje in financiranje lokalne samouprave. S tem se je povzročilo preobremenjenost lokalne samouprave in tako le-ta vedno težje opravlja svojo najpomembnejšo – razvojno funkcijo.

Minister Koprivnikar je predstavnikom občin povedal, da so znotraj ministrstva pripravili izhodišča oz. vprašanja, na katera bodo skupaj s predstavniki občin iskali odgovore, na osnovi katerih bodo pripravili predlog strategije lokalne samouprave. Minister je povedal še, da želijo na področju pristojnosti celotnega sistema doseči uskladitev o vseh nalogah sistema države, same naloge pa so lahko med državo in občinami različno razporejene.

Predstavniki  Skupnosti občin Slovenije so poudarili, da sistem lokalne samouprave deluje dobro in je stabilen, da pa na nalaganje novih pristojnosti ne bo mogoče pristati ter, da je najprej potrebno resno prevetriti obstoječe pristojnosti občin, opredeliti s tem povezan primerni obseg sredstev ter predvsem zagotoviti več avtonomnih finančnih virov občin. Ob tem si je potrebno prizadevati predvsem za takšne spremembe, ki bodo prinesle razvojni napredek.

Minister za javno upravo je v zvezi  ustanovitvijo pokrajin povedal, da si na ministrstvu želijo pristopiti z vidika učinkovitega upravljanja nalog in pristojnosti. Predstavnik SOS, Darko Fras se je strinjal, da pokrajine potrebujemo, v kolikor želimo učinkovito reševati vprašanja nekaterih nalog, vendar ne na način ustvarjanja novih, pač pa tako, da bo mogoče obstoječe naloge opravljati bolj učinkovito.  Kot primer je navedel področje prostora, kjer je trenuten sistem  takšen, da omejuje pristojnosti občin, v širšem smislu pa ne spodbuja širšega povezovanja. Povedal je še, da je nujen razmislek o političnem in razvojnem vidiku pokrajin, saj je ta vloga ključna za preseganje zdajšnjega stanja nepovezanosti. Ob tem je poudaril, da sistem omogoča povezovanje občin v skupne občinske uprave in tako omogoča bolj učinkovito in racionalno delovanje.

Povedal je še, da so lokalne skupnosti zainteresirane za čim bolj kvalitetno strategijo, saj bo ta osnova za bodoči razvoj področja. V Skupnosti občin Slovenije ocenjujemo, da so vprašanja relativno dobro zastavljena, želimo pa, da se strategijo lokalne samouprave sočasno vključi tudi v širši vidik reforme upravne organiziranosti države tudi v smislu povezovanja z lokalnim področjem. Ministra Koprivnikarja so predstavniki SOS opozorili še, da bo potrebno reformo vsebinskih nalog lokalnih skupnosti uskladiti z resornimi ministrstvi, saj pogosto zaznavamo manj pripravljenosti za korenite spremembe na posameznih področjih.

SOS bo znotraj svojih občin članic opravila intenzivne pogovore o zastavljenih vprašanjih ter uskladila skupna stališča, nato pa usklajeno mnenje posredovala ministrstvu.

< Vse aktualne novice