• Domov
  • Novice
  • V AAA vsi za spremembe in vse ostaja enako, zaenkrat

V Varaždinu so se 20. in 21. februarja sestali predstavniki članic  in tematskih točk zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance), na dvodnevni delavnici posvečeni prihodnosti zveze. Predsedovanje AAA je namreč prevzel Radimir Čačić, župan Varaždinske županije. Na delavnici so udeleženci izdelali SWOT analizo, in navedli vrsto ovir in priložnosti, kot tudi prednosti in tveganj. Skupno sporočilo, vključno s sporočilom Radimirja Čačića je poudarilo nujo po spremembah. Župan Čačić je predstavil svoj pogled na zvezo in potrebne prihodnje korake, kot je pripraviti skupno strategijo, vizijo, zagotoviti pravni status zvezi, ki ga sedaj nima.

Priložnosti za financiranje skupnih projektov iz različnih EU programov je predstavila Varaždinska razvojna agencija in teh je res veliko.

Poziv k oddaji projektih predlogov, ki ga AAA pripravi dva krat letno pa ostaja skoraj enak, brez večjih sprememb. Objavljen bo 1. marca 2018 z rokom za oddajo projektnih predlogov do 31. marca. Seja upravnega odbora, ki bo vloge ocenil je napovedana 3. maja 2018, tako da bodo rezultati znani kmalu po tem.

Zaključki delavnice so dostopni tukaj.

Za lažjo pripravo projektov, vam sporočamo nekaj informacij in obrazec prejšnjega roka z opozorilom, da bodo navodila, lahko tudi obrazec, nekoliko dopolnjen pred objavo, zato uporabite prijavnico zgolj kot pripomoček – za oddajo projektnega predloga pa bo treba vsebino oddati na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani AAA, šele 1.3.2018. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo v Sekretariatu SOS (Saša Kek, sasa.kek@skupnostobcin.si).

Vse vloge morajo biti do 31.3.  poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in našli pa jih tudi na obrazcu vloge. Priporočljivo je, da se na posamezno – relevantno konktaktno točko obrnete že ob zasnovi projekta. Tako se bodo v naprej seznanili z vašimi načrti, lahko predlagali kakšne partnerje, ki jih morda niste poznali in svetovali kakšne izboljšave. Imejte v mislih, da kontaktne osebe na tematskih točkah ocenjujejo in predlagajo projekte upravnemu odboru, ki jih potrjuje.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv bo imel tri sklope:

  1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
  2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
  3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)
ČLANICE AAA (feb 18)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice