• Domov
  • Novice
  • V DS komisija ne podpira Zakona o pogrebni dejavnosti

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 75. seji 23. maja 2016 obravnavala Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Seje se je udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, Leo Kremžar in predstavil stališča SOS.

Komisija se je predhodno seznanila s pisnimi stališči Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Občine Domžale, Občine Slovenske Konjice in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Komisija se je po razpravi z glasovanjem opredelila, da ne podpira predloga zakona in se tako pridružila stališču Skupnosti občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenje in Združenju občin Slovenije, ki zavračajo predlagan koncept ureditve pogrebne dejavnosti, po katerem se pogrebna dejavnost z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe prepušča trgu. V povezavi z 140. členom Ustave komisija opozarja na Zakon o lokalni samoupravi, ki med lokalne javne zadeve, ki jih občine ureja samostojno, uvršča urejanje in skrb za lokalne javne službe in še posebej organiziranje opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Komisija podpira organiziranje pokopališke dejavnosti v okviru obvezne gospodarske javne službe, saj je urejanje tega področja v javnem interesu in ga ni moč prepustiti trgu.

 

< Vse aktualne novice