• Domov
  • Novice
  • V javni razpravi Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov.

Poglavitne novosti uredbe so:

– uvaja se agregacijsko pravilo, po katerem se zmogljivosti več ločenih kurilnih naprav seštevajo za namen izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči sežigalnice ali naprave za sosežig, če se odpadni plini teh narav izpuščajo skozi skupen odvodnik. Glede na skupno nazivno vhodno toplotno moč se določijo mejne vrednosti emisij, pri čemer so običajno pri višjih močeh bolj stroge emisijske zahteve. Pri tem se kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 15 MW ne upoštevajo v skupno vsoto;

– program preverjanja istovetnosti odpadkov se ne določi več v okoljevarstvenem dovoljenju. Program je t.i. živ dokument, ki je lahko predmet sprememb zaradi novih tehnoloških spoznanj in obratovalnih izkušenj. Zaradi morebitne spremembe programa bi bilo v takem primeru potrebna vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Program preverjanja istovetnosti odpadkov mora izdelati pooblaščenec za izdelavo cene odpadka. Programi preverjanja istovetnosti odpadkov, ki so v uporabi skladno s trenutno zakonodajo, se lahko v obstoječi obliki uporabljajo do izteka okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno sežigalnico odpadkov in napravo za sosežig odpadkov;

– zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov za sežig ali sosežig je v domeni upravljavca sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov. Oceno primernosti nevarnih odpadkov sedaj zagotavlja imetnik nevarnega odpadka, pri čemer mora poznati tehnologijo sežigalnice ali sosežigalnice ter vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko oceni, ali je njegov nevarni odpadek primeren za obdelavo v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov. Čeprav je zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov v domeni upravljavca, pa lahko seveda izdela oceno tudi imetnik odpadkov, kar je predmet medsebojnega dogovora in poslovanja. Uredba namreč ne določa, kdo mora izdelati oceno primernosti nevarnih odpadkov;

– določata se standarda za merjenje celotnega organskega ogljika v žlindri in pepelu ter žarilne izgube pri sežigu.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.10.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice