• Domov
  • Novice
  • V javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.

Predlog Uredbe določa dejavnost in naloge obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet izvajanja te javne službe. Določa tudi najmanjši obseg oskrbovalnih standardov in tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih ter drugih ukrepov in normativov za opravljanje javne službe zbiranja.

Vsebuje zahteve za izločitev ločenih in nevarnih frakcij iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov in določa oskrbovalne standarde, ki se nanašajo na zbiralnice, zbiralnice nevarnih frakcij zbirne centre in prevzemanje kosovnih odpadkov. Predlog Uredbe določa merila za vzpostavitev in nadgradnjo ustrezne lokalne infrastrukture, ki je potrebna za zbiranje komunalnih odpadkov, med njimi tudi merila in pogoje za skupno uporabo zbirnih centrov.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 3.5.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice