• Domov
  • Novice
  • V javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. V 1. členu predlagane uredbe se s spremembo prvega odstavka 42. člena veljavne uredbe (finančna jamstva) odpravlja napaka, saj upravljavci odlagališč ne zagotavljajo finančnih jamstev zaradi izvedbe ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, kot je to določeno v veljavni ureditvi, ampak za zavarovanje njihove izvedbe, v primeru, ko sami ne bi mogli ali hoteli z dovoljenjem določene ukrepe tudi izvesti.

Z določbo novega tretjega odstavka je določena posebna oblika finančnega jamstva za odlagališče, ki je javna infrastruktura v lasti občine ali več občin. V teh primerih bo mogoče predložiti finančno jamstvo tudi v obliki izjave njenega upravljavca, kadar je upravljavec v izključni lasti občine ali izključna solastnina občin. Upravljavec naprave bo v dokazilo o finančnem jamstvu moral predložiti svoj finančni načrt, ki ga je potrdila občina, v njem pa bo moral imeti oblikovano rezervo v višini zahtevanega finančnega jamstva. Upravljavec bo prav tako moral v dokazilo predložiti sprejeti načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča.

Glede na to, da predlog sprememb uredbe spada v vladni paket sistemskih ukrepov za znižanje stroškov občin vas vljudno naprošamo, da se do predloga opredelite, predlog sprememb tudi finančno ocenite (na letni ravni) in nam vaše pripombe posredujete čim prej, vendar ne kasneje kot do 1.7.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice