• Domov
  • Novice
  • V Ljubljani izvedena delavnica o cenah komunalnih storitev

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za občine pripravili delavnico,  ki je potekala 26.5.2016 v Ljubljani, na kateri smo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, so pred delavnico prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014, zato so lahko prisotni predstavniki občin povprašali pripravljavko analize, mag. Stanko Cerkvenik iz Inštituta za javne službe, g. Lea Kremžarja, predstavnika SOS v spremljevalni skupini in g. Marka Fatura, direktorja komunale Prodnik, o vseh podrobnostih tako priprave analize kot tudi njenih dognanj in praktičnih izkušenj iz priprave elaboratov.

Naslednja delavnica bo potekala 1.6.2016 ob 10.00 uri v prostorih MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (dvorana Rudolfa Maistra). Prijave zbiramo z izpolnjeno prijavnico tukaj.

< Vse aktualne novice