• Domov
  • Novice
  • V obravnavi je nova različica Zakona o prekrških

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb, predlogov in pobud iz prvega kroga strokovnega usklajevanja, pripravilo bistveno prenovljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J). Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 15.9.2015.

 

V predlogu zakona bi izpostavil namero pripravljalca zakona, da se stopnjuje motivacija plačevanja glob v čim krajšem času. Tako se ukinja polovička globe, ki se nadomešča s tretjinskim plačilom globe. V predlogu zakona je navedeno, da se 1/3 globe lahko poravna pred izdajo odločbe o prekršku, ter 2/3 globe v primeru plačila globe v 8 dneh po izdani odločbe. V obeh primerih ugovor in zahteva za sodno varstvo nista dovoljena.

Ob tem moram opozoriti na dejstvo, da bo takšna ureditev zmanjšala prispevke občin iz naslova glob, saj bo tako večina plačala 1/3 globe namesto sedaj 1/2.

Celoten predlog zakona si lahko preberete tukaj.

 

< Vse aktualne novice