Na spletni strani Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljeno nov osnutek Zakona o športu, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. V osnutku zakona je upoštevanih nekaj pripomb, ki smo jih na ministrstvo posredovali v mesecu maju 2014 si lahko preberete tukaj.

 

V osnutku zakona ostaja možnost občin, da je upravljalec športnih objektov tudi športno društv.

Prav tako v zakonu ostaja omejitev, da morajo občine Letni program športa sprejeti s proračunom, oziroma najkasneje v roku 45 dni po sprejetem proračunu.

Osnutek zakona o športu prav tako predvideva soglasje športne zveze k letnemu programu športa ( v kolikor ta v občini obstaja). Kljub temu, da že naslednja točka določa, da v kolikor se soglasje v enem mesecu ne pridobi se lahko letni program sprejeme brez soglasja je sporno predvsem dejstvo, da gre za lokalno samoupravo, kjer občinski svet sprejema akte občin. Prav tako je sporno dejstvo, da je športna zveza prijavitelj na razpise občin in bi tako lahko prišlo do kršitev Zakona o javnem naročanju, saj ima prijavitelj tako vpliv na razpisne pogoje.

 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5. februarja 2015.

 

< Vse aktualne novice