• Domov
  • Novice
  • V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 139 z dne 2. 11. 2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Navedeno pomeni, da s 1. 12. začne veljati naslednje:

Do uveljavitve zakona, ki bo uredil povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev, pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v skladu z ZSPJS. Povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom pripadajo funkcionarjem v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence.

Določba se uporablja za naslednja povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev:

–     regres za prehrano,

–     nadomestilo za ločeno življenje,

–     povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,

–     stroške in obračun stroškov na službenem potovanju v državi,

–     dnevnice za službeno potovanje v državi,

–     kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi,

–     stroške prenočevanja,

–     terenski dodatek,

–     regres za letni dopust,

–     jubilejno nagrada,

–     solidarnostno pomoč in

–     odpravnino ob upokojitvi.

Pojasnila MJU v zvezi s spremembami plač, povračil stroškov in prejemkov funkcionarjem pričakujemo v kratkem.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice