• Domov
  • Novice
  • Vabilo k članstvu v fokusni skupini – Oblikovanje strokovnih podlag za zakonsko ureditev GJS urejanja in čiščenja javnih površin

Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo k imenovanju članic/članov v fokusno skupino za oblikovanje strokovnih podlag za zakonsko ureditev gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin. Strokovne podlage po naročilu MOP izvaja IPoP – Inštitut za politike prostora.

Zato v okviru SOS iščemo zainteresirane strokovnjake, zaposlene v občinskih upravah (za izvajalce javne službe bo oblikovana posebna fokusna skupina), ki bi želeli sodelovati v fokusni skupini, s pomočjo katere želijo pripravljavci spoznati poglede, izkušnje in potrebe občin na področju izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin. Fokusno skupino naj bi sestavljalo me 7 in največ 10 članic/članov.

Fokusna skupina se bo sestala dvakrat, v začetku julija in po potrebi še konec avgusta, srečanje bo zahtevalo od vas največ 3 ure časa. Čas in dan izvedbe boste dorekli skupaj z izvajalci.

Vljudno vas prosimo, da vaš interes za sodelovanje pri oblikovanju nove zakonodaje na področju gospodarske javne službe varstva okolja urejanje in čiščenje javnih površin sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 24. 6. 2021.

< Vse aktualne novice