https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFxtbCjr_RAhXBxxQKHTDsCCwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.theclymb.com%2Fstories%2Ftips%2F8-safety-tips-for-playing-on-frozen-lakes%2F&psig=AFQjCNFXxYcW73m4lR9gkNSFZjJoM6G6UA&ust=1484396634806499

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) nam je posredovala študijo o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah (pod zaporedno številko 87), iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje povzeti napotki o tem, kako se izračuna dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo  po zaledeneli vodni površini, kakšna je priporočljiva varnostna oprema in kakšno so postopki reševanja v primeru nesreče. Na spletni strani so povzeta le priporočila, saj posebnih predpisov, ki bi opredeljevali kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna NI.

Študija in izvlečki so vam lahko v pomoč pri določanju posebnih ukrepov varstva pred utopitvami na zaledenelih vodnih površinah.

Iz URSZR sporočajo, da v  skladu z Zakonom o varstvu pred utopitvami (8. člen) lokalne skupnosti dovolijo hojo, drsanje in druge dejavnosti na ledu le takrat, ko je zaledenela površina varna. Varnost zaledenele površine ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti lokalna skupnost. Prav tako je v pristojnosti lokalnih skupnosti določitev načina in pogojev za splošno rabo zamrznjenih vodnih površin in posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami..

Na spletni strani so povzeta le priporočila, saj posebnih predpisov, ki bi opredeljevali kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna NI.

< Vse aktualne novice