Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 20. 7. 2016, sestal na 22. izredni seji, na kateri je obravnaval Predlog odložilnega veta na Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), EPA 1139-VII. Predlog za odložilni veto je vložila Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet že v okviru zakonodajnega postopka sprejemanja omenjenega zakona ni podprl predloga zakona zaradi predlaganega koncepta ureditve pogrebne dejavnosti, po katerem se le ta z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe, prepušča trgu. Državni svet je odložilni veto izglasoval in sicer s 17 proti 13.

Več na http://www.ds-rs.si/?q=novice/22-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

< Vse aktualne novice