• Domov
  • Novice
  • Visoka udeležba na posvetu o novostih ZPPDej

V Ljubljani je 19. aprila 2017 potekal posvet o izvajanju novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki se ga je udeležilo več kot 150 udeleženk in udeležencev iz različnih občin, komunalnih služb in pogrebnih podjetij.

Državni zbor je namreč 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je decembra lani sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato so SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor organizirali posvet, da se lahko občine in izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti seznanijo s trenutno veljavnim zakonom ter obveznostmi, ki jih ta prinaša.

Uvodoma je svoje poglede na zagotavljanje izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter urejanjem pokopališč z vidika revizijskega poročila predstavil predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, Tomaž Vesel.

Novosti novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ je podrobno predstavil mag. Dušan Pšeničnik, sedaj zaposlen na Pravni fakulteti Maribor, še pred časom pa na resornem ministrstvu, kjer je tudi koordiniral pripravo zakonskega besedila in vodil usklajevanja z različnimi deležniki. Po predstavitvi je mag. Pšeničnik odgovoril tudi na vsa pisno prejeta vprašanja, ter skupaj z prof. dr. Boštjanom Brezovnikom, tudi iz Pravne fakultete Maribor odgovarjal na številna vprašanja prisotnih.

Po odmoru sta prof. dr. Boštjan Brezovnik in prof. dr. Borut Holcman iz Pravne fakultete Maribor predstavila Pogrebni red in izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Podrobnosti glede določil koncesionirane 24 – urne dežurne pogrebne službe je predstavil prof. dr. Gorazd Trpin, Pravna fakulteta Ljubljana, medtem ko sta oceno finančnih posledic podelitve koncesije za izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe je predstavil doc. dr Franjo Mlinarič, iz Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor.

Tudi po zaključenem drugem sklopu predavanj, so bila odgovorjena številna vprašanja udeležencev. Za vsa morebitna vprašanja, ki se bodo porodila po posvetu, pa smo na voljo v sekretariatu SOS (kontaktna oseba: sasa.kek@skupnostobcin.si), kjer se bomo potrudili zagotoviti odgovore.

Prof. dr. Boštjan Brezovnik je prisotne prosil za razmevanje glede Knjige z naslovom Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili, ki je zaradi bolezni še ni dokončal. Vsi udeleženci bodo knjigo v elektronski obliki prejeli naknadno.

Predstavitve s posveta objavimo kmalu.

Glede na veliko povpraševanje po vzorcih aktov, ki jih morajo skladno z določili novega zakona sprejeti občine, to so:

  • Odlok o pokopališkem redu (4. člen ZPPDdej)
  • Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (5. člen ZPPDej)
  • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (32. člen ZGJS)
  • Sklep o določitvi višine grobnine v občini (34. člen ZPPdej)
  • Proračun občine (37. člen ZPPdej)
  • Sklep o opustitvi pokopališča (52. člen ZPPDej)
  • Sklep o določitvi kraja, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte (52. člen ZPPDej)

obveščamo, da smo iz Skupnosti občin Slovenije naslovili pobudo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da pripravijo brezplačne vzorce za občine. Sicer pa so vzorci aktov že objavljeni na straneh Inštituta Lex localis v katalogu “Pristojnosti slovenskih občin” pod rubriko “Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/“. Avtor vsebin je prof. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik.

Prošnja za popravek navedb predavatelja

Na SOS, kot enega izmed soorganizatorjev je bila iz tajništva podjetja Žale posredovana prošnja za objavo popravka. Na posvetu, so bili po njihovem prikazani napačni podatki, ki se nanašajo njihovo podjetje. Podatki so bili sicer korektno povzeti po časopisnem članku, ki pa je bil žal nekorekten in neprofesionalen. Zaradi tega je bil v časopisu objavljen njihov demanti in pojasnilo, ki pa ga je predavatelj verjetno spregledal. Zaradi navedenega, objavljamo obvestilo in priložena časopisna članka:

Delo-primerjava cen-23.6.2014

Delo-primerjava cen-odgovor-5.7.2014

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice