• Domov
  • Novice
  • Vlada določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje

Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2021 v občinah in določila višino povračila posamezni občini. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2022 za delno povračilo stroškov občinam znaša pet milijonov evrov.

Dva milijona evrov (40 odstotkov sredstev) zaradi povečanega nadzora državne meje je namenjenih za vse občine ob državni meji (74 občin na zahodni, vzhodni, severni in južni meji), tri milijone evrov (60 odstotkov sredstev) pa je namenjenih za občine ob dodatno obremenjeni državni meji (32 občin na južni meji).

Med upravičene stroške sodijo:

  • stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje,
  • stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti,
  • drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Višino nastalih stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje občine izkažejo z ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe. Občine pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov, nastalih v tekočem koledarskem letu, do 15. novembra. Podlaga za povračilo stroškov so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo.

Tabela je dostopna na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice