• Domov
  • Novice
  • Vlada in občine v drugem krogu pogajanj za povprečnino

Danes, 7.9.2015 je v prostorih ministrstva za finance potekalo drugo srečanje med predstavniki Vlade RS in predstavniki občin v zvezi z višino povprečnine v letih 2016 in 2017 z namenom zbližanja stališč. Vlada RS je občinam k izhodiščnem predlogu povprečnine v višini 519 EUR na prebivalca v letu 2016 ponudila zgolj dodatek v višini 1,8 € na prebivalca zaradi povečanja potrebnih sredstev za plače javnih uslužbencev ob sprostitvi napredovanj, ki jih je Vlada RS dogovorila s sindikati. Poudarili smo, da je sredstev za izpolnjevanje zakonskih nalog premalo že sedaj ter, da predlagani zneski lahko pomenijo kolaps sistema lokalne samouprave.

Na današnjem sestanku s predstavniki Vlade RS je mag. Mateja Vraničar obrazložila kaj se zgodi z maso sredstev za plače javnih uslužbencev ob sprostitvi napredovanj ob ohranitvi sedanjih varčevalnih ukrepov. Na Ministrstvu za finance so izračunali, da bo za maso plač javnih uslužbencev v občinah potrebnih dodatnih 3.702.263,00 EUR, v kolikor se ohrani varčevalne ukrepe iz preteklih let. Vlada je v ta namen pripravljena k višini povprečnine 519,00 EUR dodati 1,8€ na prebivalca za kritje novo nastalih stroškov. V primeru, da bi se v pogovorih s sindikati dogovorili tudi za razveljavitev ukrepa, po katerem se delovnih mest tistih, ki so dosegli pogoje za upokojitev, ne nadomesti pa bi to pomenilo dodatnih 5.444.505, 00 EUR. V tem primeru bi občinam namenili dodatnih 2,64 EUR sredstev na prebivalca. Vlada RS prav tako vztraja na omejitvi finančne izravnave do višine primerne porabe (odvzem POS) iz preteklega leta, zagotovila pa bo izplačilo investicijskega transferja v višini 1% skupne primerne porabe občin na podlagi Dogovora o višini povprečnine 2015 ter 2% rednega investicijskega transferja. V okviru tega svežnja sredstev bi naj obstajale zgolj možnosti za različno oblikovanje višine povprečnine ali odstotka sredstev za investicije. V Skupnosti občin Slovenije smo poudarili, da je sistem nastavljen tako, da prizadene eno od skupin občin, ker pa se zavzemamo za pravično obravnavo vseh in zastopamo vse tipe občin, ne bomo pristali na dogovor, ki bi bil v škodo ene ali druge skupine občin, saj vse tudi izvajajo naloge za vse občanke in občane.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so izpostavili, da bi višina povprečnine morala pokrivati tekoče stroške ter transferje občin, vendar občine morajo že sedaj porabljati namenske vire za pokrivanje tekočih stroškov občin, zato se nekatere že sedaj soočajo z likvidnostnimi težavami. Tako radikalno zatiskanje pasu je bilo možno prenesti kratek čas, v kolikor se višina povprečnine ne bo prilagodila dejanskim stroškom pa bi lahko prišlo celo do kolapsa sistema lokalne samouprave. Prav tako ni za pričakovati večjih prihrankov s strani zakonodajnih sprememb, čeprav v Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo tak način dela, saj je izkušnja v letu 2015 pokazala, da je pripravljenost za spremembe na nekaterih delovnih področjih ministrstev minimalna. Temu primerni so tudi prihranki.

S strani predstavnikov SOS je bil izpostavljen tudi dvom o ustreznosti izračunov mase plač, potrebnih za pokritje stroškov ob sprostitvi napredovanj, zato je bilo dogovorjeno, da Ministrstvo za finance posreduje metodologijo izračuna. Naslednji krog pogajanj bo potekal predvidoma v ponedeljek, 14.9.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice