• Domov
  • Novice
  • Vlada odgovorila na poziv SOS glede sprememb višine povprečnin

Vlada je sprejela odgovor na poziv Skupnosti občin Slovenije k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki določa višino povprečnine za letos in prihodnje leto. Vlada je sicer začela s pogovori s predstavniki skupnosti občin 4.1.2017. Skupnost občin Slovenije je vlado pozvala k dvigu povprečnine v letih 2017 in 2018, ker je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. Ministrstvo za finance se je v okviru lanskih pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018 namreč zavezalo, da bo v primeru dogovora s sindikati javnega sektorja, ki bi privedel do višjih stroškov dela tudi za občine, temu primerno prilagodilo višino povprečnine v noveli zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018.

Ministrstvo je na srečanju s predstavniki občinskih združenj prvič sestalo 4.1.2017. Na srečanju je ministrstvo  predstavilo vsebino dogovora s sindikati javnega sektorja in prve izračune, koliko dodatnih stroškov bi odpadlo na občine. V skladu s tem je ministrstvo predlagalo, da bi povprečnina namesto 530 evrov v letošnjem letu znašala nekaj več kot 532 evrov, za leto 2018 pa dopustilo možnost dogovora tekom tekočega leta. Občine so sicer predlagale višji popravek povprečnine. Pogovori se bodo nadaljevali v drugi polovici januarja, ko bosta strani soočili natančne izračune, na podlagi katerih je bil ocenjen obseg dodatnih odhodkov občin zaradi dogovora s sindikati.

Vlada je v odgovoru za SOS sicer pojasnila, da je ministrica za finance po njenem pooblastilu jeseni opravila tri kroge pogajanj z združenji, v katerih so bila podrobno predstavljena izhodišča in dopustni okviri. Z najvišjim dovoljenim obsegom odhodkov sektorja država sledi določbam zakona o fiskalnem pravilu, ki zahtevajo, da se v okviru javnofinančnega načrtovanja zasleduje pot postopne javnofinančne konsolidacije. Vlada je poudarila, da je Slovenija od leta 2016 dalje v tako imenovani preventivni roki pakta za stabilnost in rast, kar pomeni, da je treba pri načrtovanju proračunov vseh institucionalnih enot sektorja država upoštevati vsa pravila, ki se nanašajo na zahteve po zmanjševanju dolga sektorja država, in tudi pravila, povezana z zmanjševanjem izdatkov. Državni proračun je kot ena izmed blagajn javnega financiranja pri spoštovanju teh pravil ključnega pomena.

Vlada je v odgovoru SOS pojasnila še, da v letu 2017 pri trenutno dogovorjeni povprečnini 530 EUR znašajo sredstva občin 1.095.042.817 EUR, vir financiranja bo celotna dohodnina, ki pripada občinam, v višini 1.088.687.033 EUR, ter finančna izravnava 6.355.784 EUR. Za leto 2018 pa se povprečnina poviša za 6 evrov (536 evrov), hkrati pa se največjim ali pa ekonomsko najmočnejšim občinam vrača tudi 50 % primernega obsega sredstev v višini 9 milijonov evrov. Sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki se zagotavljajo v višini pet odstotkov skupne primerne porabe občin je določeno, da se dva odstotka sredstev v letu 2017 zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev, trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve dodatnega zadolževanja občin v proračunu države. Za leto 2018 je predvidena obratna delitev.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice