• Domov
 • Novice
 • Vlada poslala predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v obravnavo Državnemu zboru

Vlada RS je na redni seji določila besedilo predloga Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

Ključni cilji novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD) so:

 1. celovita prenova sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti iz leta 1984;
 2. ohranitev 24-urne dežurne službe kot občinske obvezne gospodarske javne službe;
 3. ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe;
 4. prepustitev drugih pogrebnih dejavnosti trgu, pri čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje in upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu;
 5. zagotovitev nadzora nad skladnostjo predpisov občin in njihovega izvajanja ter nadzora nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Ključna načela, ki jih upošteva ZPPD, so:

 • zagotavljanje pietete,
 • varovanje zdravja ter upoštevanja zdravstvenih in sanitarno-higienskih predpisov,
 • prosta izbira mesta pokopa (pokopališča),
 • prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev,
 • enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev,
 • prosti pretok storitev,
 • učinkovit nadzor.

Predlog novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti celovito prenavlja obstoječo ureditev teh dejavnosti iz leta 1984. V skladu s smernicami Vlade RS je pripravljen tako, da ostaja pokopališka dejavnost v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se, če je to mogoče, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost.

Pogrebna dejavnost tako obsega zagotavljanje stalne 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, ki se opravlja kot obvezna gospodarska javna služba, in druge pogrebne storitve, ki so predmet gospodarske dejavnosti. Predlog zakona določa enotne pogoje za izvajanje pogrebne dejavnosti in usmerja k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti  na lokalni ravni.

Predlog zakona določa jasne pristojnosti nadzora nad izvajanjem zakona in tudi skladnostjo lokalnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

Besedilo zakona, ki ga je 31. 3. 16 na 82. redni seji obravnavala Vlada:

VG_ZPPD21.3.16-2

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice