• Domov
  • Novice
  • Vlada potrdila predlog SOS – občine bodo prejele sredstva v višini 8 % primerne porabe

Vlada RS je na 102. redni seji podprla amandma k ZIPRS 22/23 na podlagi predloga SOS, po katerem bodo občine v proračunskih letih 2022 in 2023 prejele sredstva v višini 8% skupne primerne porabe in ga posredovala Državnemu zboru.

Veseli nas, da so naša prizadevanja padla na plodna tla in je tudi Vlada RS prepoznala potrebo po zagotavljanji večjih sredstev za sofinanciranje investicij občinam. Kot je navedeno v sporočilu Vlade RS, se v preteklih letih v proračunu RS niso zagotavljala sredstva, kot jih določa Zakon o financiranju občin, oziroma so se sredstva zagotavljala kot povratna sredstva kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države. S predlaganim amandmajem pa se bo tako za proračunski leti 2022 in 2023 določil za 2 % višji znesek, kot je za uravnoteženje razvitosti občin določen v Zakonu o financiranju občin. Pri iskanju podpore za naš predlog je zagotovo na mestu še posebna zahvala Državnemu svetu, ki je naš predlog podprl.

Skupnost občin Slovenije bo za podporo sprejetju amandmaja apelirala tudi na poslanke in poslance Državnega zbora. Verjamemo, da bodo tudi oni izkazali podporo rešitvam, ki omogočajo enakopraven položaj vseh občin v sistemu delovanja in financiranja lokalne samouprave.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice