• Domov
  • Novice
  • Vlada sprejela amandmaje k predlogu Zakona o katastru nepremičnin in upoštevala mnenje SOS

Vlada je na 179. dopisni seji Vlade Republike Slovenije dala soglasje k predlogom amandmajev na Predlog Zakona o katastru nepremičnin, s katerimi se v pretežnem delu upoštevajo tudi predlogi Skupnosti občin Slovenije. Skupnost je predlagala, da se definira upravičenost občine ali Republike Slovenije, da imata status vlagatelja za vložitev zahteve za evidentiranje parcelacije na parcelah po katerih teče cesta, so pa sicer v zasebni lasti. Slednja možnost je bila občinam odvzeta s sodbo Upravnega sodišča, po kateri občine ne morejo biti več vlagatelji za evidentiranje parcelacije, s čimer so se podaljšali postopki odkupov zemljišč, ki predstavljajo cestno telo, prav tako pa so se tudi krepko povečali stroški.

Skupnost občin Slovenije bo svoja stališča zastopala tudi na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru, 9. 3. 2021, v njenem imenu župan občine Krško, mag. Miran Stanko.

< Vse aktualne novice