• Domov
  • Novice
  • Vlada sprejela sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Vlada je na 165. redni seji, ki je bila včeraj, 25.1.2018 sprejela sklep o izdaji Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do objave v Uradnem listu je na voljo povezava na besedilo Predloga uredbe o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne službe ki je objavljeno med gradivi Vlade.

Uredba vključuje pojasnjevalne norme, ki opredeljujejo metodološki okvir določitve cene, izhodišča za oblikovanje cene in njeno sestavo. Uredba določa tudi vsebino in način poročanja izvajalcev javne službe ter kazenske določbe. Določeno je tudi prehodno obdobje za poročanje izvajalcev.

Pri oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe se upoštevajo standardi in normativi ter ukrepi za opravljanje storitev javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za javno službo.

24-urna dežurna služba je občinska gospodarska javna služba, saj se mora zaradi zagotavljanja človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, opravljati nemoteno. Gre za prevoze pokojnika znotraj lokalne skupnosti, in sicer od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe. Če je potrebna obdukcija, odvzem organov oziroma so potrebni drugi postopki na pokojniku, opravlja tudi prevoz od kraja smrti do zdravstvenega zavoda in nato do hladilnih prostorov izvajalca te službe.

Stroške izvajanja javne službe mora poravnati naročnik pogreba. Izjema so prevozi v okviru 24-urne dežurne službe, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo mrliškopregledno službo (prevozi na obdukcijo), in prevozi, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (odvzem organov oziroma drugi postopki na pokojniku), kjer je naročnik teh storitev tudi plačnik.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice