• Domov
  • Novice
  • Vladna komisija za zaščito romske skupnosti

V četrtek, 15. junija 2018 se je na Vladi RS na 8. sestanku sestala Komisija RS za zaščito romske skupnosti. Skupnost občin Slovenije je bila povabljena k 3. in 4. točki dnevnega reda –  Obravnava Poročila Vlade RS o položaju romske skupnosti v Sloveniji ter Uresničevanje Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2017 – 2021. K pripravljenemu materialu je bilo s strani skupnosti povedano, da se je v zadnjem letu dni pri obravnavanju in iskanju rešitev za teme povezane z romsko skupnostjo pokazalo, da je mogoče na številne izzive odgovoriti samo z novim in bolj odprtim pristopom. Izkušnje z delom vladne Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov kažejo, da je edini mogoči način ta, da se k problemom pristopa selektivno in z namenom, da se zanje najdejo rešitve in ne, da se ob prvi oviri umakne, ker rešitev ni. Zato je interes občin in skupnosti, da vlada v prihodnje nadaljuje z iskanjem poti za reševanje odprtih vprašanj, prav tako pa tudi, da vlada skupaj s skupnostjo in občinami oblikuje takšne zakonodajne rešitve, po katerih bodo občine z romsko skupnostjo  za urejanje prostorskih in drugih vprašanj prejele dodatna finančna sredstva.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice