Iz Sekretariata SOS smo na Računsko sodišče naslovili prošnjo za pomoč pri razjasnitvi vloge občine ali več občin v turistični zadrugi oziroma kooperativi. V začetku julija smo namreč izvedli posvet na temo turističnih kooperativ, kjer so se predstavile dobre prakse iz sosednjih držav in za vzpostavitev turističnih zadrug ali kooperativ je precejšnje zanimanje v različnih občinah. Ob dilemi, kako svetovati občinam glede ustanovitve oz. njihovega članstva v zadrugah upoštevajoč Mnenje Računskega sodišča o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin, smo zaprosili za obrazložitev in prejeli Odgovor Računskega Sodišča, dostopen na tej povezavi.
V odgovoru so med drugim opozorili tudi na aktivnosti Ministrstva za finance za spremembe nekaterih javnofinančnih predpisov, ki naj bi se nanašale tudi na področje organizacije občinskega premoženja. Skladno s predlogom Računskega sodišča, smo se z vprašanjem vloge občin v zadrugah obrnili tudi nanje in prejeli tudi  Odgovor Ministrstva za finance, ki je dostopen na tej povezavi.

< Vse aktualne novice