• Domov
  • Novice
  • Vodje občinskih redarjev o spremembah ZOR-ed

V četrtek 8. oktobra se je v prostorih Mestnega redarstva MOL sestala Komisija za občinsko redarsko službo. Na sestanku je bila osrednja tema potreba po spremembi Zakona o občinskem redarstvu. Na sestanku so se prisotni (prisotnih predstavnikov redarstev v več kot  več kot 2/3 občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev) strinjali, da je nov zakon potrebno prilagoditi:

  • Organiziranost občinskih redarstev
  • Občinskemu programu varnosti je potrebo vnesti v Zakon o lokalni samoupravi, saj presega ZOR-ed in mu mesto pripada v sistemskem zakonu
  • Urediti je potrebno poglavje o uporabi prisilnih sredstev/fizične sile
  • Urediti je potrebno poglavje pritožb.

Na sestanku je bilo posebej izpostavljeno, da so si redarstva med seboj zelo različna, saj imajo nekatera samo enega redarja, medtem ko jih imajo drugje tudi do 50. Tako bo v novem zakonu potrebno na eni strani zadostiti potrebam največjih redarstev, na drugi pa paziti da najmanjša redarstva ne bodo preobremenjena in bodo lahko strokovno in zakonito opravljala svoje delo. Tako je bilo poudarjeno, da bi v zakonu bilo navedeno, predvsem v poglavju o uporabi fizične sile, da jo (in pod kakšnimi pogoji) občinski redarji lahko uporabijo. Tukaj je tudi razlika s policijo, ki fizično silo mora uporabiti če to zahtevajo okoliščine. Občinski redarji bi tako lahko sami ocenili, ali situacija dopušča in ali se počutijo sposobne uporabiti fizično silo. Prisotni so si bili enotni, da bi se v primeru sprememb zakona, moralo prilagoditi tudi usposabljanje občinskih redarjev, saj je njihova varnost in usposobljenost na prvem mestu.

V nadaljevanju so prisotni obravnavali predlog Zakona o prekrških, ter so se seznanili s stališči Policije. Policija in občinska redarstva imata enaka stališča o nedopustnosti uvedbe tretjinskih plačil globe.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice