• Domov
  • Novice
  • Vodstva asociacij na srečanju s predsednikom Državnega sveta

Predsedniki vseh treh asociacij občin so se 6. julija sestali s predsednikom Državnega sveta, da bi se pogovorili o pomembnih temah lokalne samouprave. Srečanja se je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen predsednik Peter Misja.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je predstavil predviden proces projekta regionalizacije v Sloveniji. Predlagal je, da se bi občine osredotočile na prenos tistih pristojnosti, ki jih je najlažje prenesti in povzročajo najmanj nasprotovanja na državni ravni. V naslednjem koraku pričakuje določitev sedežev pokrajin, ureditev financiranja pokrajin in vprašanja zagotovitve kadrov. Povedal je, da bo predvidoma v avgustu pripravljena nova teritorialna členitev , ki jo bo ekipa, pristojna za pripravo projekta preverjala na terenu ter v naslednjem koraku delo s političnimi strankami. Izrazil je pričakovanje, da bo zakonodaja vložena v proceduro v začetku leta 2022.

Na temo pokrajinske zakonodaje je predsednik SOS povedal, da se le stežka opredelimo do nalog, katerih nosilke bi bile pokrajine, saj po predlogu zakonodaje slednje nimajo definiranih lastnih virov. Izpostavil je tudi, da se bi naj financirale tudi iz davkov in drugih obveznih dajatev ter s prihodki od premoženja in opozoril, da viri prihodkov pokrajin iz dohodnine, ki jih omenja predlog, nikakor ne smejo posegati v stabilnost financiranja lokalnih skupnosti.

S predsednikom Državnega sveta je pogovor tekel še o odpravi nesorazmerij na področju plač županj in županov. Predsednik Državnega sveta je potrdil namen tesnega sodelovanja pri reševanju te problematike.

Predsednik SOS je izpostavil še pobudo, ki je bila podana na Skupščini SOS v mesecu juniju, ki se sicer nanaša na prihodnje lokalne volitve. Predlaga se namreč sprememba termina (npr. zamik na februar ali mesec marec). Rok volitev je namreč trenutno 3. nedeljo v novembru, kar pomeni, da pride do 2. kroga volitev v času božičnih praznikov, zato večje volilne udeležbe ni za pričakovati.

Peter Misja je na sestanku izpostavil še problematiko odpadnega blata, s katero smo soočili Vlado RS, Ministrstvo za okolje in prostor, poslanke in poslance Državnega zbora ter Državni svet. Na vse institucije smo naslovili poziv k takojšnjemu sistemskemu reševanju kritičnih razmer z odpadki oz. odpadnim blatom. Zahtevali smo, da se zadeve pričnejo reševati takoj in sistemsko ter da je potrebno odpreti javno razpravo o objektih za termično obdelavo odpadkov, saj nekatere občine v Sloveniji potencialno zanima umestitev takšnega objekta (pod pogojem najvišjih okoljskih standardov). Ker je dne 5. julija na pobudo SOS v Državnem svetu potekala razprava na to tematiko, je predsednik SOS izpostavil tudi potrebo po boljših kontrolnih sistemih in predlagal razmislek o možnosti uporabe digitalnih sistemov za nadzor. Izpostavil je zadovoljstvo, da so svetniki razumeli problem in da so pobudo SOS za razpravo tudi upoštevali.

Skupnost občin Slovenije je Državnemu svetu predlagala še, da skupaj z vsemi tremi asociacijami v jeseni organizira razpravo na temo policentričnega razvoja. Tudi ta pobuda SOS je bila s strani Državnega sveta podprta.

< Vse aktualne novice