V sredo, 17 4. 2019 je v prostorih Cankarjevega doma Vrhnika potekala volilna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Predsedovanje Skupnosti občin Slovenije si bodo po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata delili Peter Misja (za sekcijo ostalih občin), dr. Aleksander Jevšek (za sekcijo mestnih občin) in Jasna Gabrič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot). Kot podpredsedniki so bili izvoljeni Aco Franc Šuštar (za sekcijo ostalih občin), Saša Aleksander Arsenovič (za sekcijo mestnih občin) in dr. Vladimir Prebilič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot).

Kot člane predsedstva SOS je skupščina v sekciji ostalih občin izvolila Franca Franja Goloba (Vuzenica), Marjana Kardinarja (Dobrovnik), Sašo Likavec Svetelšek (Hrpelje – Kozina), Darjo Vudler (Sv. Andraž v Slovenskih Goricah), Franca Čebulja (Cerklje na Gorenjskem), Blaža Milavca (Sodražica), Branka Ledineka (Rače – Fram) in Damijana Jaklina (Velika Polana). V sekciji občin s sedežem upravnih enot so bili izvoljeni Marko Rupar (Cerknica), Tadej Beočanin (Ajdovščina), Uroš Brežan (Tolmin), Srečko Ocvirk (Sevnica), dr. Ivan Žagar (Slovenska Bistrica), Janko Kos (Žalec), Ivan Molan (Brežice) in Marijana Cigala (Dravograd). V sekciji mestnih občin pripadajo mesta v predsedstvu mestnim občinam Kranj, Matjažu Rakovcu, Slovenj Gradec, Tilnu Kluglerju, Ptuj, Nuški Gajšek in Velenje, Bojanu Kontiču.

Na skupščini SOS so potekale tudi volitve v nadzorni odbor SOS. Skupščina je mandat za naslednja štiri leta zaupala Mitji Horvatu (Duplek), Marjanu Žmavcu (Cerkvenjak), Bertu Menardu (Logatec), Egonu Repniku (Miklavž na Dravskem polju) in Jožetu Kužniku (Polzela).

Članstvo Skupnosti občin Slovenije je v skladu s Statutom SOS pri volitvah upoštevalo različne politične pripadnosti županj in županov tako, da je vodstvo skupnosti pokrilo večji del političnega spektra na lokalni ravni, pri sestavi organov je bila upoštevana regijska razpršenost občin in zagotovljena je bila večja zastopanost županj v vodstvu SOS, glede na večje število županj, izvoljenih na preteklih lokalnih volitvah.

Skupščina SOS je obravnavala in sprejela tudi pomembne dokumente SOS kot so poročilo o delu 2018, načrt dela 2019, finančno poročilo za leto 2018 ter finančni in kadrovski načrt za leto 2019.

Prav tako je Skupnost občin Slovenije na redni letni skupščini imenovala častnega člana SOS, Leopolda Kremžarja, nekdanjega župana občine Miklavž na Dravskem polju. V Skupnosti občin Slovenije je bil namreč ves čas županovanja izjemno aktiven v več funkcijah znotraj SOS, kot član predsedstva SOS, kot podpredsednik sekcije ostalih občin in kot predsednik Skupnosti. Posebej si je prizadeval za združitev Skupnosti in Združenja občin Slovenije, veliko mero pozornosti pa je posvečal ureditvi področja financiranja lokalnih skupnosti, uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ za občine in sprostitvi cen komunalnih storitev. Skupnost občin Slovenije je zastopal tudi kot predsednik programskega sveta Kongresa slovenskih občin, posebno pozornost pa je posvečal tudi področju gospodarskih javnih služb in za to prejel tudi posebno pooblastilo predsedstva SOS. Širše članstvo SOS je s podeljenim nazivom častnega člana njegova prizadevanja za razvoj in napredek Skupnosti občin Slovenije izreklo posebno zahvalo.

< Vse aktualne novice