• Domov
  • Novice
  • Vprašanja in odgovori s področja graditve

Ministrstvo za okolje prostor je pripravilo zbirko najpogostejših vprašanj in odgovorov s področja graditve. Vprašanja so bila posredovana predvsem s strani zainteresirane javnosti, pa tudi s strani drugih ministrstev, upravnih enot, občin, gospodarskih družb, strokovnih organizacij in civilne družbe. Namen zbirke je predvsem pravilna uporaba oziroma izvajanje predpisov s področja graditve objektov ter poenotenje praks pri pripravi projektne dokumentacije, vodenju postopkov in odločitvah v konkretnih upravnih zadevah.

Zbirko vprašanj in odgovorov lahko najdete na tej povezavi

< Vse aktualne novice