• Domov
  • Novice
  • Vprašanje o vodenju postopkov potrjevanja obratovalnega časa gostinskih lokalov

Z omilitvami ukrepov so zaživele terase gostinskih obratov, s tem povezano pa tudi postopki, ki se tičejo občin, kot je dovoljenje za podaljšan obratovalni čas. Občina članica SOS deli z ostalimi občinami odgovor MJU, v kolikor se sprašujejo podobno:

ZZUSUDJZ je v času veljavnosti začasnih ukrepov prekinil tek rokov za opravljanje procesnih dejanj strank in organov. To ne pomeni, da organi v tem času ne vodijo upravnih postopkov in izdajajo upravnih aktov. Izvajanje procesih dejanj je sicer omejeno in prilagojeno preprečevanju nevarnosti širjenja virusne bolezni. Zato so se na primer ustne obravnave in osebna vročanja do 1. 5. 2020 opravljala le v nujnih zadevah. S 1. 5. 2020 se je uveljavil Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ-A), ki je omogočil tudi izvajanje ustnih obravnav in opravljanje vročanja v nenujnih zadevah. Zato ni formalne ovire, da izdanega dovoljenja o obratovalnem času gostinskega lokala, ki se verjetno obravnava kot nenujna zadeva, stranki ne vročite in da ta ne začne učinkovati. Vročitev boste opravili na način, ki ga določa 8.a člen ZZUSUDJZ.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice