Dne 25.3.2020 smo bili seznanjeni z dopisom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) glede organizacije dela v vrtcih v času izrednih razmer. SVIZ je v okrožnici vrtcem v Sloveniji posredoval navodila, kako naj organizirajo delo vrtcev v teh kriznih razmerah. Tako je bilo mogoče razbrati, da naj se vsem zaposlenim (administrativnim in tehničnim delavcem ter vsem strokovnim delavcem v oddelkih – vzgojiteljice kot tudi vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic!) poskuša omogočiti opravljanje dela na domu v čim večji možni meri, pri čemer je treba upoštevati relevantne predpise in navodila pristojnih institucij (ministrstva, pristojnega za delo, inšpektorata RS za delo ipd.).  Omenjeni dopis sindikata je v številnih občinah povzročil izjemno negodovanje, saj so morale številne občine zaradi zaprtja vrtcev   zagotavljati in organizirati prostovoljce za varovanje tistih otrok, katerih starši morajo  tudi v času krize polno delovati.

V zvezi z navedenim je sekretariat na ministrico za vzgojo in izobraževanje, dr. Simono Kustec naslovil poziv, da  ministrstvo nemudoma pripravi navodila, iz katerih bo jasno izhajalo, kako morajo vrtci v dani situaciji organizirati svoje delo oz. status zaposlenih.

V naslednjih dneh je pristojno ministrstvo sicer posredovalo okrožnico (ki jo najdete TUKAJ), ki pa je dodatno razburila, tudi zato, ker je v uvodu te pisalo, da je bila usklajena z združenji občin. Skupnost občin je nemudoma opozorila, da temu ni bilo tako. Vsebina okrožnice pa občinam tudi ni ponudila rešitev, s katerimi bi se lahko strinjale oz. jo sprejele.

Zato je sekretariat SOS na ministrstvo posredoval nekaj predlogov rešitev, za katere pričakuje, da bodo uveljavljene v zakonskem paketu t.i. #ProtiKoronaPaket. Od tega, da pričakujemo, da bo država v celoti krila izpad plačila staršev, da bo po analogiji z drugimi zasebnimi družbami, krila izpad dohodkov v zasebnih vrtcih do tega, da se v zakonu jasno opredeli prepoved dela od doma za vse strokovne delavce, ki neposredno delajo z otroki. Pa tudi, da je za vsako delo v vrtcu ali od doma v vrtcu potrebno pridobiti soglasje občine ustanoviteljice.

< Vse aktualne novice