• Domov
  • Novice
  • Vzorec odredbe za izvajanje priporočil NIJZ v občini

S strani Lex Localisa smo prejeli vzorec odredbe za občine, s katero lahko župan na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je na podlagi določil 3. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) 17. marca 2020 izdal Priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2).

Na podlagi navedenih priporočil lahko župan oz. županje občin (ki presodite, da je to zaradi širitve okužb z virusom potrebno), v skladu z določili 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ in določil statuta zaradi varovanja življenj in zdravja občank in občanov (navedete člen iz statuta – v katerem je opredeljeno, da lahko župan v izrednih razmerah, ko se ne more sklicat občinski svet) izdajo odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje s čimer pripomorejo k omejitvi širjenja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2.

Z odredbo, kot aktom občine, se zagotovi spoštovanje navedenih priporočil v trgovinah in se s tem omogoči, da nadzor nad izvajanjem priporočil in odredbe izvršuje občinska uprava-o predlagamo,da se navede občinske redarje, kljub zelo omejenem številu (prvi odstavek 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/). Nadzorstvo nad izvajanjem priporočil v okviru občine na podlagi odredbe pa je vsebinsko pomembno, saj državni organi, zaradi obveznosti pri izvrševanju interventnih ukrepov le-tega ne bodo zagotavljali.

 

Vzorec odredbe se nahaja tukaj.

< Vse aktualne novice