• Domov
  • Novice
  • Vzpostavljeno je javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema, ki je dostopno na naslovu http://www.pis.gov.si/.

Preko tega mesta odpirajo podatke, ki jih na ministrstvu vodijo in vzdržujejo v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov ter izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja). S tem prvič na enem mestu omogočajo vsakomur dostop do podatkov o prostorskih aktih in upravnih aktih s področja graditve.

Osrednja storitev, ki je dostopna preko spletnega mesta, je grafični pregledovalnik, ki omogoča vpogled v osnovne prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, omejitvah v prostoru ter v podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki se evidentirajo od 1. 6. 2015 naprej. Preko spletnega mesta je omogočen tudi vpogled podrobnejše podatke o prostorskih aktih, med drugim tudi v arhivsko dokumentacijo državnih prostorskih načrtov, ki so jo digitalizirali v okviru programa projektov eProstor. Za potrebe spremljanja stanja prostorskega razvoja, so vzpostavili in na spletni strani objavili tudi generaliziran sloj podrobne namenske rabe za celotno državo.

Prostorski podatki, ki so na vpogled preko spletnega mesta, so v tem trenutku informativne narave. S programom projektov eProstor ter z novima zakonoma na področju urejanju prostora in graditve objektov bodo do leta 2021 vzpostavili pogoje, da se bodo podatki o vseh prostorskih aktih, gradbenih in uporabnih dovoljenjih, evidentirali na enoten način preko prostorskega informacijskega sistema.

Z odpiranjem podatkov, ki jih zbirajo in hranijo na ministrstvu, želijo potencialnim investitorjem na enem mestu omogočiti dostop do tistih prostorskih podatkov, ki so ključnega pomena za sprejemanje odločitev v začetnih fazah investicijskih namer. Odprti podatki bodo v pomoč prostorskim načrtovalcem in projektantom, delavcem na upravnih enotah, nosilcem urejanja prostora in politikom pri sprejemanju odločitev o prostorskem razvoju na občinski in državni ravni.

< Vse aktualne novice