• Domov
 • Novice
 • Webinar “Izvajanje določb ZIUZEOP na področju predšolske vzgoje”

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so vrtci od 16. 3. 2020 do nadaljnjega zaprti. Zaradi zaprtja vrtcev in s tem povezane oprostitve staršev za plačilo vrtca, bodo vsi vrtci beležili pomemben izpad sredstev. Dne 11. 4. 2020 je pričel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, kateri bi naj ta izpad omilil, saj vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na financiranje predšolske vzgoje v času razglašene epidemije.

Z namenom, da se občine seznanite z izvajanjem določb in da prejmete vse nujno potrebne informacije ter pojasnila pri izvajanju interventnega zakona na področju predšolske vzgoje, smo na Skupnost občin Slovenije izvedbi webinar, na katerem sta predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predstavili ključne informacije ter sta odgovarjali na vprašanja udeležencev.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate posnetek webinarja, v sklopu katerega je bilo odgovorjeno na naslednja vprašanja:

 • Kako se načrtuje – da oddajo Občine zahtevke samo za “svoj” vrtec ali za vse vrtce, kjer imamo otroke – to bi bilo logično, ker tako vsak mesec plačujejo.
 • Na kakšen način se bo preverjalo, ali so zneski, ki nam jih posredujejo vrtci pravilni?
 • Prosimo za pojasnila glede zasebnih vrtcev -ali do občin izdajajo samo za njen delež ali tudi za delež staršev
 • Kako v primeru, da občina nima likvidnostih sredstev za zagotoviti poplačilo razlike staršev?
 • Nekatere občine so pokrile zahtevke za plačilo staršev v času zaprtja, nekatere so zahtevke zavrnila. Kako ravnati z tistimi, ki so zavrnile?
 • Občina je dobila zahtevek za izplačilo regresa vrtcem. Kako je v tem primeru in roki za izplačilo regresa?
 • Predlog popravkov zakona v 36.členu določa zgolj povrnitev stroškov tekočega delovanja, kar ni enako ekonomski ceni minus stroški hrane. Ali je možno, da bomo občine plačale celotno ekonomsko ceno, prejeli pa le tekoče stroške.
 • Ali bodo za otroke v drugih vrtcih izdale zahteve ministrstvu  ali občini ustanoviteljice tistega vrtca?
 • Ali se kot presečni datum jemlje financiranje do 13.03.2020 in potem od 16.03.2020 dalje. Epidemija je bila razglašena v četrtek 12.03.2020 torej se financiranje po 42 in 94 členu začne že z petkom 13.3.2020
 • Konkretno so torej občine dolžne založiti sredstva vrtcu, ministrstvo pa bo sredstva povrnilo občini?
 • Danes smo prejeli navodila za izvajanje 42. in 94. člena. Piše, da bo MF zavrnil vse zahtevke, ki ne bodo v skladu z navodili MIZŠ. Če pride do nenamernih napak ali nerazumevanja navodil … bo mogoče zahtevek ponovno oddati s popravki?
 • Kako bo z zahtevki na MIZŠ za mesec april, glede na to, da bo večina kadra na 80%.  Cene se v tem času ne bodo nižale.
 • Če bo občina pošiljala zahtevek na ministrstvo s seznamom za vse otroke (tako ste prej navedli), ki obiskujejo vrtec v občini (ne glede, od kod so otroci), to pomeni, občina ne pokriva stroške staršev, ki imajo otroke v drugi občini. Ali drži? Če prav razumemo, je v tem primeru prav, da se računi, ki so jih pošiljali vrtci drugih občin, zavrnejo.
 • Če bodo vrtci zaprti tudi maja (vsaj del meseca), bo postopek zahtevkov enak?
 • Zakaj ne bi vrtci izdajali zahtevkov direktno na MŠZŠ ne pa da je občina “posrednik”?
 • Občine so dobile sklep o masi sredstev za izplačilo kriznega dodatka. Iz te mase so upravičeni do kriznega dodatka tudi Vrtci, šole,… Pod katerimi pogoj  so v Vrtcu upravičeni do tega dodatka?
 • Ali lahko občina zahteva od Vrtcev, da izdajo dva ločena zahtevka za posamezni mesec in sicer za del, ki ga mora občina pokrit vrtcu in za del sredstev za starše, za katere občina zahteva povračilo države?
 • Kako se naj financirajo dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami za otroke vključene v vrtce kjer ni ustanoviteljica, storitev pa se ni izvajala?
 • Ali naj zavrnemo zahtevek zasebnega vrtca, ki nam zaračuna 100% ne 85%, ali lahko vrtec pri naslednjem obračunu naredi poračun?

< Vse aktualne novice