• Domov
  • Novice
  • Z amandmaji vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS postal problematičen?

Državni zbor je na 21. redni seji 12.7.2016 ob obravnavi Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom zakona sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da se vanjo vpiše neodtujljiva pravica do pitne vode, ter po predlaganih amandmajih zavzel stališče, da se predlagana dopolnitev 70. člena Ustave RS dopolni z novim 70.a členom, in sicer v smeri:

  • Da ima vsakdo pravico do varne pitne vode
  • Da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države
  • Da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago
  • Da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.

Poslanke in poslanci so zahtevali tudi, da se pri pripravi predloga ustavnega zakona naj nameni posebno skrb oblikovanju jasne pravne ureditve na ravni zakonskega urejanja, ki bo skladno z določbami 70.a člena v prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Nadalje so zahtevali, da se v izvedbenem delu zaveže zakonodajalca, da uredi vprašanje že podeljenih koncesij za oskrbo s pitno vodo na način, ki bo do prehoda na neposredno oskrbo prebivalstva s pitno vodo in vodo za oskrbo gospodinjstev preko neprofitne javne službe skladno s cilji in nameni novega 70.a člena zagotavljal prednostno in trajnostno izkoriščanje naravnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Zakonodajalca se naj zaveže tudi,  da uredi vprašanje že podeljenih koncesij za proizvodnjo pijač, in sicer tako, da se tudi v teh primerih v prehodnem obdobju zagotovi prednostno in trajnostno izkoriščanje naravnih vodnih virov za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Celotno gradivo s seje najdete tukaj.

V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo po dodanih amandmajih zaznali izjemno problematičnost predlaganih usmeritev, zato smo vsem občinam članicam in komisiji za gospodarske javne službe posredovali dopis, v katerem smo izpostavili nekatere dileme ter občine zaprosili za posredovanje stališč in mnenj do petka, 2.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice