• Domov
  • Novice
  • Z državnim sekretarjem MOP o Zakonu o gospodarskih javnih službah varstva okolja

V ponedeljek, 14. novembra 2022 je potekal sestanek med Ministrstvom za okolje in prostor, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Zbornico komunalnega gospodarstva na temo predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Sestanka so se v imenu MOP udeležili mag. Matej Skočir, državni sekretar, pristojen za prostor in vode, Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije ter Franci Lenarčič in Urša Jesih, zaposlena na MOP. S strani Skupnosti občin Slovenije se je sestanka udeležil predsednik komisije za gospodarske javne službe pri SOS, župan Cerknice Marko Rupar in predstavnica sekretariata SOS.

Mag. Matej Skočir je uvodoma izpostavil, da je predlog zakona o GJS varstva okolja bil v koalicijskem usklajevanju, kjer je bila podana zahteva za konceptualno spremembo zakona, na osnovi katere bi se ustanovil državni regulativni organ za regulacijo cen komunalnih storitev, cena pitne vode bi po želji koalicije morala biti enaka za vse državljanke in državljane. Poudaril je še, da je prejem prve tranše sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost vezan na sprejem novega Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja ter da je zato sprejetje zakona v najkrajšem možnem času nujna. Ker smo predstavniki občin odločno zavrnili ustanovitev regulativnega organa je državni sekretar prelagal, da o tem obvesti koalicijo in povedal, da bo ministrstvo v ponovno javno obravnavo posredovala novo verzijo predloga zakona, glede na prispele pripombe. Rok za sprejetje zakona bo ministrstvo zamaknilo tako, da bo zakonodajni proces mogoče izvesti korektno.

Predstavniki občin smo na sestanku med drugim problematizirali način usklajevanja z reprezentativnimi združenji (tega zadevno predmetnega predloga zakona praktično ni, saj nismo prejeli niti odziva na poslane pripombe niti na sklepe predsedstva SOS), prav tako pa tudi razumevanje Ministrstva za okolje in prostor, da gre pri vodooskrbi za preneseno pristojnost občin, medtem ko je Ustavno sodišče označilo to dejavnost kot občinsko izvirno pristojnost. Vprašanje za kakšno pristojnost gre je namreč pomembno, ker občine za prenesene naloge morajo prejeti ustrezna finančna sredstva. Ker na sestanku nismo uspeli doreči podobnih konceptualnih in konkretnih vsebinskih vprašanj, smo predstavniki občin in izvajalcev javnih služb zahtevali, da se ustanovi (neformalna) delovna skupina na operativni rani, v okviru katere se bi dogovorili vse potrebne podrobnosti za vzpostavitev kvalitetne zakonodaje, katere določila bodo izvedljiva na terenu.

 

< Vse aktualne novice