• Domov
  • Novice
  • Z MDDSZ o slabšanju položaja romske skupnosti

V torek, 10. decembra je s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekal sestanek sklican na pobudo SOS, v okviru katere aktivno deluje Komisija za integracijo romske skupnosti. S strani SOS sta se sestanka udeležili Jasmina Vidmar, sekretarka SOS, Ana Somrak, podžupanja Občine Krško in predsednica Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS in Gregor Košir, podžupan Občine Kočevje.

Predstavniki občin so uvodoma izpostavili problematiko hitrega poslabševanja položaja romske skupnosti, saj državne politike na področju izobraževanja, kulture, zaposlovanja, urejanja prostora in varstva okolja ter zdravstvenega in socialnega varstva ne kažejo pričakovanih rezultatov. Občine so aktivne na področju lokalnih politik v podporo izboljšanju položaja romske skupnosti, vendar se izkazuje, da te ne morejo biti dovolj uspešne, ker romska skupnost ne napreduje oziroma celo nazaduje na ključnih področjih, to sta izobraževanje in zaposlovanje. Na lokalni ravni se kažejo negativni rezultati, ki jih med drugim stopnjuje tudi socialna politika, večajo se velikosti romskih družin zaradi večjih socialnih transferov. S tem se veča število mladih, ki nimajo zaključene osnovne šole, nimajo možnosti zaposlitve, niso kreditno sposobni in ne želijo živeti v javnih najemnih stanovanjih, oblikujejo pa nove družine z velikim številom otrok, ki niso primerno oskrbljeni. Nezaposleni in slabo izobraženi pripadniki romske skupnosti ne morejo dobiti zaposlitve in si z lastnimi močmi reševati stanovanjski problem. Dejstvo je, da aktualna socialna politika ustvarja začarani krog iz katerega lokalne skupnosti ne vidijo izhoda.

Predstavniki MDDSZ so pojasnili, da je ministrstvo dobro seznanjeno s problematiko na terenu, zato intenzivno pripravljajo nabor ukrepov, ki bodo usmerjeni v izboljšanje učinkovitosti javnih politik. Ukrepi še niso pripravljeni za javno obravnavo, je pa imenovana posebna komisija na ravni ministrstva, ki pripravlja rešitve.

V nadaljevanju so predstavniki občin podali tudi konkretne predloge za izboljšanje stanja. Prisotni na sestanku so se dogovorili, da MDDSZ predloge občin skrbno prouči in pospeši aktivnosti, ki že tečejo na pripravi nujnih ukrepov večje učinkovitosti javnih politik v pristojnosti MDDSZ in področju informacijske ter kadrovske kapacitete centrov za socialno delo.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice