• Domov
  • Novice
  • Z medarhivsko skupino o noveliranem enotnem klasifikacijskem načrtu za občine

V četrtek, 4.10.2018 je potekal sestanek medarhivske skupine za področje uprave, katerega se je udeležila tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Namen sestanka je bila predvsem obravnava pripomb na osnutek noveliranega enotnega klasifikacijskega načrta za občine po Uredbi o upravnem poslovanju (Uredba 2018) – besedilo tukaj, do katerega so se opredelile občine članice SOS.

Noveliran klasifikacijski načrt tako vsebuje kar nekaj sprememb, dodani so novi klasifikacijski znaki (KZ), nove vsebine, spremenjeni pa so tudi nekateri roki hrambe. Občine, ki že imate sprejete klasifikacijske načrte (KN) boste tako lahko le prilagodile obstoječe, da bodo v skladu z Uredbo 2018, vsaka občina pa se lahko tudi sicer sama odloči ali bo prevzela enotni klasifikacijski načrt ali bo sprejela svojega. Izhajajoč iz zapisanega tudi ne bo sprejeto enotno pisno strokovno navodilo za vse občine, saj ne bodo vse občine sprejele enotnega KN, prav tako bo individualno, za vsako občino posebej, pripravljeno strokovno-tehnično navodilo (glede na uporabo tehnologije, programov,…).

Med drugim je bilo dogovorjeno, da bo KZ 352 –Stanovanjske zadeve in urbana zemljišča členjen do 3. nivoja, občine pa lahko členitev 3. nivoja opravite, če ocenite, da je to potrebno.

Ob pregledu pripomb je ostalo odprto vprašanje glede členitve KZ 350 – Prostorsko načrtovanje in sistem prostora in KZ 351 – Graditev. Predlagano je bilo, da bi členitev ostala na 3. nivoju, občine pa bi ga ustrezno razčlenile glede na svoje potrebe. V skladu z navedenim se obračamo na občine, da nam sporočite kakšna je obstoječa praksa v občinah, kako imate urejeno členitev sedaj oziroma ali bi želeli, da bi bila narejena razčlenitev na 4. nivo?

Odgovore nam prosimo posredujte do petka, 12.10.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice