• Domov
  • Novice
  • Z MF o Uredbi o metodologiji za določitev razvitosti občin

V torek, 26. novembra 2019 je na Ministrstvu za finance potekal sestanek v zvezi z Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki določa podlage za izračun kazalnikov razvitosti občin. Skupnost občin Slovenije je tudi v skladu z nekajkratno razpravo na predsedstvu SOS na sestanku opozorila, da je skrajni čas, da se o kriterijih razvitosti najprej opravi razprava ter nato pripravijo novi ali dodatni kriteriji razvitosti občin. Od uveljavitve Zakona o financiranju občin, ki je prinesel postopke določanja razvitosti občin, ki so podlaga za sofinanciranje investicij po 21. oz. 23. členu zakona je minila vrsta let. Kriteriji razvitosti so danes pogosto širši, tudi drugačni od tistih, ki so veljali pred več kot desetimi leti. Med kriterije bi bilo tako po predlogu SOS nujno uvrstiti pokritost s širokopasovnim internetom, dostopnost do storitev najširšega značaja za občanke in občane (banke, pošte, zdravniki,…), delovne migracije,….Prisotni so predlog SOS podprli. Dogovorili smo se, da se bo razprava opravila v okviru Delovne skupine za nižanje stroškov in, da bodo na sestanek vabljeni predstavniki in predstavnice ministrstev, UMAR-ja,Urada RS za statistiko in ostali.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice