• Domov
  • Novice
  • Z ministrico Majcen o predlogu Zakona o dimnikarskih storitvah

Včeraj, 26.8.2015 je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal sestanek z ministrico Ireno Majcen na temo Predloga Zakona o dimnikarskih storitvah.

S sprejemom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) se sedanja ureditev izvajanja dimnikarskih storitev ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna državna gospodarska javna služba. Mnenje MOP je, da je za zagotovitev javnega interesa na področju izvajanja dimnikarskih storitev tudi v prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar je potrebno sprejeti nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki bo urejal to vsebino.

MOP je na svoji spletni strani objavilo, da cilji izvajanja storitev ostajajo javni interes, ki je izražen v skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarni varnosti, kot tudi energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav. Predlagana ureditev temelji na licenčnem sistemu, tako da je njena najpomembnejša novost možnost proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev. Uporabnik bo z dimnikarsko družbo podpisal izjavo o izbiri izvajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in varnosti obeh. Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za okolje in prostor. Licenca ne bo krajevno (veljala bo za celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna), cena izvajanja storitev pa bo maksimirana.

Zakon uvaja tudi pomembno spremembo za občine, po kateri bi nadzor nad uporabniki odslej izvajala občinska inšpekcijska služba. Ker smo v Skupnosti občin Slovenije že zbirali pripombe občin na predlog zakona, smo ministrico seznanili s stališčem občin članic SOS, da na prenos pristojnosti na občine ne pristajamo. Ministrica je povedala, da MOP ne želi spremembe proti volji občin in predlagala, da se v roku 10 dni organizira javna predstavitev zakona za občine, kjer bi lahko obe strani podrobneje predstavi svoja stališča in argumente. Na podlagi posredovanih pripomb in povratnih informacij iz javne predstavitve zakona pa bi na ministrstvu za okolje in prostor oblikovali ustrezno besedilo zakona.

O terminu dogovorjene predstavitve vas bomo obvestili v kratkem.

< Vse aktualne novice