• Domov
  • Novice
  • Z Ministrstvom za pravosodje o predlogih sprememb predpisov, ki bi lahko znižali stroške občinam

Dne 14. 5. 2019 je potekal sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin. Na sestanku so bili obravnavani predlogi sprememb predpisov iz delovnega področja Ministrstva za pravosodje. Glede predlogov spremembe Zakona o notariatu, po katerih bi tudi notarji plačevali takse za 3 vrste dokumentov, ki jih do sedaj s strani občin pridobivajo brezplačno, smo uspeli razložiti srž problema. Do naslednjič bo SOS pripravil pregled ter višino sredstev, ki jih občine na ta način izgubljajo. Glede pobude za poenostavitev postopkov po Zakonu o prekrških, je dogovorjeno, da se bodo poenostavili kolikor se le da. Vzpostavil se bo sistem, po katerem bo izterjana globa ostala v občinah in se je več ne bo nakazovalo na državo. V zvezi s predlogom Zakona o varstvo osebnih podatkov, ki je v obravnavi, je SOS pripravil oceno finančnih posledic zakona. Dogovorili smo se, da se obveznost letnega izobraževanja spremeni v izobraževanja na nekaj let, kar bi vsaj malo zmanjšalo pritisk sistema na višanje stroškov občin. Razprava je potekala tudi glede nezdružljivosti funkcij županj in županov v nadzornih svetih po ZIntPK, kjer je predlog, da se pripravijo drugačne rešitve.

Prihodnji teden bodo potekali sestanki z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za javno upravo glede Zakona o financiranju občin.

 

< Vse aktualne novice