• Domov
  • Novice
  • Z Ministrstvom za zdravje o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe

V prostorih Ministrstva za zdravje je 25.7.2017 potekal sestanek s predstavniki združenj občin k temi sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe, kjer je Skupnost občin Slovenije zastopal podredsednik sekcije ostalih občin, Marjan Kardinar.

Ministrstvo za zdravje je uvodoma pojasnilo, da pripravlja predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, pri katerem z Ministrstvom za zdravje sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZZZS ter Ministrstvo za finance in predstavilo obstoječo mrežo storitev dolgotrajne oskrbe (pregled je dostopen tukaj). S tematiko se je ukvarjala delovna skupina 50 predstavnikov različnih institucij ter tri ožje delovne skupine. Predstavniki Ministrstva za zdravje so pojasnili, da je osnutek zakona naravnan na odraslo in staro generacijo, ne pa tudi na otroke s posebnimi potrebami. Predviden je nov steber socialnega zavarovanja, cilj zakona pa je poenotenje pravic. Dolgotrajna oskrba bo integrirana dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev. Kakšna bo vloga občin pri tem pa še ni jasno.

Predstavniki ministrstva so pojasnili tudi, da bo mreža izvajalcev oblikovana regijsko po enotah ZZZS. Glede oblikovanja mreže in financiranja sta predvidena dva scenarija. Po prvem scenariju bi bilo oblikovanje mreže in tudi sofinanciranje storitev v pristojnosti države, po drugem scenariju pa bi bilo oblikovanje mreže v pristojnosti občine oz. skupine občin z najmanj 30.000 prebivalci, storitve bi bile sofinancirane s strani občin. Ker sistem dolgotrajne oskrbe ne bo zajel celotnega sedanjega sistema socialno varstvenih storitev, se zastavlja vprašanje deljenja pristojnosti med državo in občinami, vprašanje financiranja storitev itd., še posebej, če se država odloči za prvi scenarij.

Zaradi odprtih vprašanj in lažje komunikacije ter usklajevanja z lokalnimi skupnostmi je Ministrstvo za zdravje posredovalo koncept dolgotrajne oskrbe, ki ga lahko najdete na tej povezavi.

< Vse aktualne novice