• Domov
  • Novice
  • Z MJU o noveli Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S

V četrtek, 23.11.2017, je potekal sestanek namenjen predstavitvi novele Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S. Predstavnika Ministrstva za javno upravo, državni sekretar dr. Nejc Brezovar in dr. Roman Lavtar, vodja službe za lokalno samoupravo sta predstavila možne rešitve spremenjenega ZLS. Povedala sta, da bi skozi zdajšnjo novelacijo spreminjali samo nujne zadeve in tiste o katerih bi se lahko uskladili s skupnostjo in združenji. Izkazalo se je, da  večina predlaganih rešitev ni domišljenih, saj zbujajo mnoge pomisleke tako na strani občin kot skupnosti. Novela naj bi prinesla spremembe na področjih pravne subjektivitete ožjih delov občin, pridobitve oz. ohranitve statusa reprezentativnosti skupnosti in združenj občin,  občinskih pravobranilstev, zvez občin in še nekaj manjših sprememb. O večini predlogov med državno in lokalno ravnjo ni bilo soglasja, saj so pričakovanja različna. Tako se je zastavilo vprašanje ali je ta novela sploh potrebna oziroma kaj se naj z njo sploh spreminja. Ministrstvo bo pripravilo različico, v kateri naj bi bile samo predlagane spremembe, o katerih se je mogoče zediniti.

< Vse aktualne novice