V sredo, 13. 10.2021 je župan Občine Postojna Igor Marentič gostil 20. srečanje ožje delovne skupine za urejen videz naselij in krajine pri SOS. Med iztočnicami srečanja je izpostavil izziv razpadajočih objektov, osnovnega odpadnega materiala in oglaševanja ter povabil zbrane na terenski ogled. Po ogledu je skupina nadaljevala operativno delo v Grobišču. Predstavnica Občine Postojna je zbranim povedala, da se je Občina Postojna že od nekdaj zavzemala za urejen videz. Tako je imela že davnega leta 1986 izdelan Odlok o urejanju in varovanju zunanjega izgleda mesta in naselij v Občini Postojni. V okviru razprave so zbrani izmenjali različna mnenja glede pristojnosti občin na področju urejanja prostora. Srečanje so zaključili z dogovorom, da se na naslednjem srečanju delovna skupina osredotoči na določila, ki obravnavajo izgled razpadajočih objektov oz. ruševin ter osnovni odpadni material.

< Vse aktualne novice