• Domov
  • Novice
  • ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ZAGOTOVILI 6.500.000 €  

Vlada RS je na seji 26. 11. 2020 današnji seji sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov.

Predlog je predsednik SOS Peter Misja uskladil z državnim sekretarjem mag. Damijanom Jaklinom. Občine bodo še v letošnjem letu prejele pavšal v višini 3,1 € na prebivalca. Občine bodo naveden pavšal prejele v enkratnem znesku kot transfer, stroškov pa ne bo potrebno dokazovati ali poročani. Država bo občinam zmanjšala stroške pri izvajanju ukrepov v zvezi s Covid-19, saj  do sedaj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo. Zlasti spodbudno je dejstvo, da pridobitev dodatnih sredstev ne bo terjalo nobenih administrativnih obremenitev zaposlenih v občinskih upravah. Več o tem lahko najdete tukaj.

 

Razdelitev sredstev za povračilo stroškov povezanih z aktivnostmi v času COVID-19

< Vse aktualne novice