• Domov
  • Novice
  • Začela se bodo pogajanja za finančna sredstva občin v letih 2017 in 2018

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za finance prejeli vabilo na sestanek v zvezi z določitvijo višine povprečnine za leti 2017 in 2018, ki bo potekal 25. avgusta. Iz posredovanega gradiva izhaja izhodišče vladne strani, ki ponuja v letu 2017 povprečnino v višini 524€, v letu 2018 pa 530€ na prebivalca. Prav tako predlagajo spremembo formule o delitvi sredstev primerne porabe med občine tako, da se da večji poudarek številu najmlajših in najstarejših prebivalcev ter ohranitev investicijskega transfera na dosedanji ravni, to je 2%, v letu 2018 pa 3% primerne porabe, ponovno pa bi naj občinam, pri katerih prihodki od dohodnine presegajo primerno porabo, sredstva izplačali samo do višine primerne porabe.

Z namenom predhodne uskladitve pogajalskih izhodišč predstavniških organizacij občin, bo pred srečanjem z ministrstvom potekal tudi usklajevalni sestanek vodstev oziroma pogajalcev za povprečnino. O razvoju dogodkov vas bomo vsekakor obveščali.

< Vse aktualne novice