Skupnost občin Slovenije je partner v konzorciju novega projekta CAPE-AB, sofinanciranega iz programa Evropa za državljane.

V Gradcu v Avstriji so se sestali partnerji projekta CAPE-AB. Sestanek je potekal od 17. do 18. septembra 2015 in udeležila se ga je tudi predstavnica SOS. Po uspešni izvedbi projekta “CAP-ABC”, je Evropska unija odobrila 140.000 evrov za nadaljnji projekt “CAPE-AB”. Sredstva bodo na voljo za financiranje storitev občinam iz sedmih držav regije Alpe-Jadran-Panonija in iz balkanskega območja. Na delavnicah v vseh partnerskih regijah, bodo predstavljeni primeri sodelovanja občin ter priložnosti črpanja sredstev EU iz programa “Evropa za državljane” ter drugih skladov. Obravnavane bodo teme, ki so nam skupne v Evropi.

Tako kot so v predhodnem projektu “CAP-ABC” bodo tudi v novem potekale delavnice na Hrvaškem, v Sloveniji, Srbiji, Bosni, Italiji in na Avstrijskem Štajerskem. Novi partnerji v projektu so iz madžarske županije Železna kaplja. Novost tega projekta bo “mobilna pisarna”, ki bo prišla k zainteresiranim občinam ter pomagala pri prijavi projekta.

IMG_2749Print

< Vse aktualne novice